Menú Principal
19 de Julio de 2018

Depi jou 23 jiyè sa a, y’ap kòmanse bay viza ak tout moun ki te enskri nan pwosesis regilarazasyon migratwa a

Soti depi lendi 23 jiyè 2018 sa y’ap kòmanse rele tout etranje ki te enskri nan pwosesis regilarazasyon migratwa extraòdinè a. Y’ap kontate Sila ki te enskri yo pou yo prezante avèk sètifika bòn vi ak mès yo pou yo ka ba yo viza.

Depatman extrajerya ak migrasyon (DEM) ap kòmanse kontakte tout moun sou emel yo, sou telefòn yo oswa pa mesaj tèks pou yo ka fè yo konnen kilè ak kibò pou yo prezante avèk sètifika bòn vi e mès yo, avèk paspò ki pa expire kote y’ap ba yo fich pou ale peye labank anvan yo ba yo viza a.

Pou moun ki rete nan rejyon metwopolitèn yo y’ap gen pou vini nan biwo extranjerya a ki nan Matucana nimewo 1223, estasyon tren Quinta normal ak nan gouvènans rejyon metwopolitèn yo.

Nan rès rejyon yo, li pral fèt nan gouvènans pwovens yo.

Ret tann ak pasyans. Si ou te enskri y’ap relew’ kanmenm ret tèt frèt. Tout moun y’ap gen pou rele yo ap jwenn sèvis depi yo gen tout dokiman nou mande yo. Si tout fwa ou pa ta rive prezante nan randevou n’ap ba ou a, ou mèt poze paske n’ap gen pou retounen relew’ ankò.