Kondisyon ak aplikasyon pou rezidans yo disponib an kreyol

Kondisyon ak aplikasyon pou rezidans yo disponib an kreyol sou sit entenet la nan Depatman afe Etranje Ansanm ak Migrasyon. ,
Sélman pou moun ki ap viv nan Rejyon Metwopolitén (Santiago)

Kondisyon pou moun ki gen relasyon ak chilyen mande viza tanporé pou premye fwa

En Español: Requisitos de visa temporaria por primera vez vínculo con chileno ,
Sélman Pou Moun Ki Ap Viv Nan Rejyon Metwopolitén (Santiago)

Dokiman viza tanporè premye fwa pou motif travay

En Español: Visa temporaria por motivos laborales,
Sélman pou moun ki ap viv nan Rejyon Metwopolitén (Santiago)

Chanjman lót viza a viza tanporé (kalite/ kondisyon)

En Español: Cambio de otra visa a visa temporaria (calidad y/o condición),
Sélman pou moun ki ap viv nan Rejyon Metwopolitén (Santiago)

Kondisyon pou rekonsidere viza

En Español: Reconsideración para rechazos de visa de residencia,
Sélman pou moun ki ap viv nan Rejyon Metwopolitén (Santiago)

Prolonje kat touris la (Pdi A). Lè ou genyen kat touris la pou pi piti ke 90 jou

En Español: Ampliación de turismo,
Lè ou genyen kat touris la pou pi piti ke 90 jou
Sélman pou moun ki ap viv nan Rejyon Metwopolitén (Santiago)

Prolonje kat touris la (Pdi A). Lé u geynen kat touris la pou 90 jou

En Español: Prórroga de turismo,
Lé u geynen kat touris la pou 90 jou
Sélman pou moun ki ap viv nan Rejyon Metwopolitén (Santiago)